Gäddnaten ger bekymmer

Redan för åtta år sedan togs ett initiativ om att något borde börja göras för att inte växtligheten i Iskmosunden ska öka ytterligare. Under några år hade gäddnaten ökat oroande mycket. I augusti 2010 deltog 35 personer i ett informationsmöte där en arbetsgrupp tillsattes. Många idéer lades fram och ett par år senare grundades Föreningen Iskmosunden. Dess första projekt var att via ett EU-stött projekt undersöka hur eutrofieringen kan stoppas.

Den 17 juli 2017 var det äntligen dags att försöka konkreta åtgärder. Limnolog Helena Puro, som med sin familj flyttade till området för en tid sedan och som sedan senaste årsmöte är medlem i föreningens styrelse, hade gjort efterforskningar om möjliga redskap. Tyvärr är det dåligt på den fronten just när det gäller gäddnate. Så en talkogrupp ställde upp för att experimentera med liar och krattor.

Resultatet blev inte så uppmuntrande när det gäller mängden gäddnate som fiskades upp ur norra delen av Iskmo sund, för krattor och liar är inte tillräckligt effektiva verktyg för att kunna åtgärda problemet i större skala. Men experimentet gav upphov till många nya idéer som ska utforskas och kanske kan leda till något konkret så småningom.

Nedan presenterar vi några bilder från den sköna julikvällen (de flesta tagna av Ola Österbacka utom en som togs av Ossi Leander).

Kjell-Owe och Jan-Erik prövade på att samla gäddnate med lie och kratta.

 

Bengt och Ossi krattade upp gäddnatens rötter.

Vår limnolog Helena tyckte gäddnaten var fin.

Helena vadade friskt ut i sjön med krattan och fiskade också upp en mussla.

Brainstorming kring en skottkärra med gäddnate: Terese, som själv vid sin strand jobbat med gäddnaten, Ola, Helena och Kjell-Owe.

I brainstormingen deltar från båtarna Bengt, Ossi och Jan-Erik.