Brobygge och ny rastplats

En möjlig plats för det planerade vindskyddet.

Nu kan arbetet med bron till Kråknässkatan med ny rastplats inledas på allvar sedan Aktion Österbotten beslutat förorda vår ansökan om ett andra skede av vårt Leader-projekt.

I beredningen av vår ansökan, vilket också blev styrelsens beslut, heter det om vårt projekt: ”Föreningen Iskmosunden jobbar långsiktigt med att uppgöra en vandringsled kring sjöarna och sunden i Iskmo och Jungsund. Den befintliga led som redan byggts utökas med ytterligare en sträckning samt med simstrand, brygga, rastplats och kanotled. Vandringsleden är mycket populär och folk kommer långväga ifrån för att gå den natursköna leden. Projektet främjar naturturismen i regionen samt är ett viktigt komplement till de områden som hör till skärgårdens naturupplevelser. Med tanke på att få människor att aktivt röra sig i skog och mark är vandringsleden ett tryggt alternativ.”

En arbetsgrupp gör som bäst upp en detaljplanering för bron, och beredning av grunden för vindskydd och grillplats kan inledas. Allt arbete görs i form av talko. Bryggan som omtalas ovan ska placeras på strandstenar utanför den nuvarande rastplatsen vid Strömssund.