Skede 2 godkänt – vaihe 2 hyväksytty

Projektet Iskmo-Jungsund vandringsled skede 2 har den 9.11.2017 godkänts av NTM-centralen och har därmed tryggad ekonomi via Leader. Projektet anhängiggjordes den 25 september. Styrelsen kommer nu att ta beslut om anskaffning av brodelar och göra upp en plan för byggandet med hjälp av talkoarbete.

Projektets budget är 23 900 €, av vilket EU betalar 5 019 €, staten 4 541 € och kommunen 2 390 €. Den egna penninginsatsen är 670 € och värdet på talkoinsatserna 11 280 €. Projektet avslutas 31.12.2019.

Iskmo-Jungsundin vaellusreitin rakentamisen toinen vaihe voidaan nyt aloittaa! ELY-keskus on hyväksynyt projektihakemuksen ja näin ollen projektin talous on turvattu Leaderin kautta. Seuraavaksi yhdistyksen hallitus tekee päätöksen siltaosien tilauksesta ja tekee suunnitelman rakennustöiden talkoista ja aikataulusta.

Projektin kokonaisbudjetti on 23 900 €, josta EU maksaa 5 019 €, valtio 4 541 € ja kunta 2 390 €. Oma rahaosuus on 670 € ja talkootöiden arvo 11 280 €. Projekti päättyy 31.12.2019.