Vakbegränsare satt på plats

Den alltför stora öppna vattenytan kring pumpen på Iskmo sund granskades 29.12 av Peter och Ola med Jukka som båt- och pumpassistent och fotograf på stranden. Felet visade sig vara att repen som skulle hålla vakbegränsaren på plats med pumpen i mitten delvis hade gått av (gäddor?) och delvis hade snurrats upp kring pumpcylindern. Nu knöts nya rep och nu fungerar pumpen som den ska.

Tyvärr är det varmt så det dröjer några dagar tills trafiken förbi pumpen kan ske tryggt på tillräckligt tjock is.

Peter kollar isens tjocklek och söker en lämplig farled med båten.

 

Båten har sjösatts och arbete med repen pågår.

 

Tre meters repstumpar fästs på fyra ställen.

Pumpen snurrar som den ska!