Nu byggs träbron

Den bro som ska förbinda den nuvarande vandringsleden med rastplatsen på Kråknässkatan håller på att byggas i ett uthus. I slutet av månaden levereras pontonbryggorna som träbron ska fästas mot. Brokonstruktionen har planerats av Markos Puro. Bilden togs av David som tillsammans med Jukka har ansvaret för byggandet.

För skotertrafiken och skidspåret görs en övergång vid sidan av bron.

I slutet mars levereras material för en paviljong som sedan ska uppföras i höst. För det här kommer en del talkojobb att behövas för röjning och markberedning.

Brokonstruktionen för bron till Kråknässkatan börjar ta form.