Bryggans delar är framme

Och så ska det mätas på centimetern för brodelarna.

Rastplatsen på Kråknässkatan har fått en del delar på plats. I ett nytt bildgalleri presenteras olika skeden av rastplatsens tillkomst.

Den 2 mars fördes material för paviljongen ut till Kråknässkatan. Följande fredag levererades pontoner och landgångar som ska anslutas till den bro vi berättat om tidigare, och som har konstruerats inomhus. Och på lördagen den 10 mars gällde det att få ut pontonerna till sin rätta plats. Det var inte lätt, eftersom nattens rikliga snöfall gjorde att det samlades upp snöhögar som blockerade framfarten. Det behövdes spadar, många starka armar, en snöskoter och två fyrhjulingar för att fixa transporten. Men det lyckades.

Nästa skede, som ska verkställas rätt snart, är att transportera brodelarna och montera fast dem mellan pontonerna.

Snöskoterleden och skidspåret dras nu vid sidan av pontonen på Jungsundsidan, där landgången väntar på bryggan till snösäsongen är över.