Bron tar form

Bron över ”Stråkmun”, mellan vandringsleden och den kommande rastplatsen på Kråknässkatan, har börjat ta form. Lördagen den 17 mars byggdes brodelarna upp mellan de båda pontonbryggorna och nu har bron också försetts med räcken. (Foto: Jukka)

Se ett bildgalleri från transporten av delarna och talkoarbete.

Närmast behövs talkoinsatser för att förankra bryggorna med rör, gräva undan snön från stenar så att landgångarna kan fästas och för att städa upp rishögarna. Anmäl dig till talkoinformation på Whatsapp, nr 050 339 6383!