Årsmöte 2019 – Vuosikokous 2019

Teksti suomeksi ruotsinkielisen infon alapuolella.
Föreningen höll sitt årsmöte den 21 mars 2019. Till styrelsens ordförande för 2019 återvaldes enhälligt Peter Back. Till medlemmar i styrelsen för 2019 återvaldes enhälligt Thomas Autio, Jan-Erik Back, Helena Puro, Bengt Leander, Peter Ljung, Jukka Nyman, David Smedman, Ola Österbacka och som ny Michael Ek. Kjell-Owe Ahlskog hade avsagt sig omval.

Föreningen har varit aktiv under året 2018 – verksamheten har bestått allt från byggandet av en ny rastplats till vandringsleden till rivandet av gäddnate från sjöbottnar. Du kan läsa verksamhetberättalsen i sin helhet här.

Information är en viktig tema för 2019. Föreningen informerar allmänheten om projektens utveckling och evenemang via webbplatsen. Föreningens Facebook-sidor ger information on vandringsleden och om skidspåret. Dessutom eftersträvar föreningen att förbättra samordningen mellan övriga aktörer i trakten, speciellt markägare, jaktklubbar och skifteslag genom att ordna diskussions- och informationstillfällen.

Medlemmarna kommer inom kort att påminnas om betalning av årets medlemsavgifter och vi hoppas att vi också får många nya medlemmar. Den personliga medlemsavgiften är oförändrad 15 € och hela familjer som bor på samma adress kan betala en gemensam familjemedlemsavgift på 30 €.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Yhdistys piti vuosikokouksen 21.3.2019. Puheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin yksimielisesti Peter Back. Hallituksen jäseniksi vuodelle 2019 valittiin yksimielisesti uudelleen Thomas Autio, Jan-Erik Back, Helena Puro, Bengt Leander, Peter Ljung, Jukka Nyman, David Smedman, Ola Österbacka sekä uutena jäsenenä Michael Ek. Kjell-Owe Ahlskog kieltäytyi uudelleen valinnasta.

Yhdistyksen toiminta oli vuonna 2018 aktiivista – toimintaan on kuulunut kaikkea uuden taukopaikan rakentamisesta vaellusreitille uistinvidan kitkemiseen järvien pohjasta. Toimintakertomuksen voit lukea kokonaisuudessaan täältä.

Tiedotus on tärkeässä roolissa vuonna 2019. Yhdistys tiedottaa yleisöä projektien etenemisestä ja tapahtumista nettisivujen kautta. Yhdistyksen Facebook-sivujen kautta tiedotetaan vaellusreittiin ja hiihtolatuihin liittyvistä asioista. Lisäksi yhdistys pyrkii parantamaan yhteistyötä muiden alueen toimijoiden, erityisesti maanomistajien, metsästyskerhojen ja jakokuntien, kanssa järjestämällä keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia.

Jäsenia muistutetaan piakkoin vuoden jäsenmaksun maksamisesta. Tietysti toivomme, että saamme paljon uusia jäseniä. Jäsenmaksujen määrät pysyvät ennallaan: 15 €/ yksittäinen henkilö ja 30 €/perhe, kattaen kaikki samassa osoitteessa asuvat perheenjäsenet