Syrepumparna installeras

Projektet ISSP: Iskmosundens syresättningsprojekt, som är det första ERUF-stödda projektet för att förbättra syresättningen och därmed vattenkvaliteten i Iskmosunden, har nått sin höjdpunkt: Pumparna som ska höja syrenivån har levererats och installationen påbörjades på lördag 21.3.2015.

Det såg länge ut som om det skulle kunna bli problem att få ut syrepumparna. Vårvärmen har hotat isen, men tack vare nattköld gick det bra att få ut dem, och det var rentav problematiskt att kunna öppna en vak som behövdes. Isen var så tjock att Thomas Autios motorsåg knappt kom igenom.

Elförsörjningen har ordnats med ström via undermätare hos två styrelsemedlemmar som bor invid respektive sjöar. Tjocka kablar ligger tillsvidare på isen men kommer med tiden att sjunka till sjöbottnen. På land ska kablarna grävas ner på talko när marken tinat. Tillsvidare ligger också betongklossar jämte linor på isen. De ska fungera som ankaren och fälls snart till sjöbottnen.

Pumparna har placerats på de ställen där sjöarna är som djupast. Platserna märks ut tydligt, för isen kommer att smälta upp på ett område runt pumparna.

Projektansvariga Thomas Autio (t.h.) och Esa Kela granskar utrustningen som ska installeras.

Projektansvariga Thomas Autio (t.h.) och Esa Kela granskar utrustningen som ska installeras.

 

Patrik Örn sköter om elinstallationen i det speciella mätarskåpet.

Patrik Örn sköter om elinstallationen i det speciella mätarskåpet.

 

Planen var att göra ett tillräckligt stort hål i isen för hela pumpanläggningen skulle flyta. Motorsågen räckte inte till för den överraskande tjocka isen.

Planen var att göra ett tillräckligt stort hål i isen för hela pumpanläggningen skulle flyta. Motorsågen räckte inte till för den överraskande tjocka isen.

Flytringen kommer rätt snart att sjunka in i isen. Det blir ingen lång första säsong.

Flytringen kommer rätt snart att sjunka in i isen. Det blir ingen lång första säsong. Det är skäl att hålla sig borta från anläggningarna när de kommer igång. Provkörning sker ganska snart.