Projekti on hyväksytty

Ely-keskus on 30.5.2013 hyväksynyt  UPI-projektimme (Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden) ” Iskmonjärvien tutkimus ja suunniteluprojekti”. Projektin kokonaiskustannus on  27 000 €. Euroopan kehitysrahastosta on myönnetty projektille enintään 18 900 €, ja Mustasaaren kunta on jo aikaisemmin myöntänyt  7 500 €. Talkoorahoituksen osuus  on  600 €  joka mahdollisti kokonaissumman korottaminen 2 000 eurolla. Projektin ohjausryhmä asetetaan Läs mer…