Styrgruppen för UPI har haft sitt sista möte

Onsdagen den 24 september höll styrgruppen sitt sista möte, och uttryckte sin tillfredsställelse över att projektets syfte har nåtts. Styrgruppen gick igenom åtgärder som vidtagits sedan det förra mötet i april, bland annat de förslag till framlades av projektchefen i slutrapporten som publicerades inför slutseminariet 27.8, och även de förslag som framställdes på slutseminariet. Protokollet är nu Läs mer…

Uppdaterade versioner av slutrapporten

Slutrapporten och ett par bilagor är nu uppdaterade (pdf) till en andra version. I den svenska versionen är nu också de återstående bilagorna översatta. Loppuraportti on nyt päivitetty toiseen versioon. Iskmosundens naturekonomiska förundersökning och restaureringsplan UPI (Kärnä 2014) Iskmosundenin luonnontaloudellinen esiselvitys ja kunnostussuunnitelma UPI (Kärnä 2014) Bilagor: Inventering av fåglar och vattenväxtligheten i Iskmosunden (Kanckos 2013) Bottenfaunan i Iskmo Läs mer…

Välbesökt slutseminarium

Den 27 augusti hölls slutseminarium för Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden, UPI. Seminariet var välbesökt. Ett femtiotal personer hade mött upp i Alskathemmet för att lyssna till projektchefens presentation av sin slutrapport, höra Karl-Erik Storbergs kommentar och delta i diskussionerna. De flesta var bybor eller fritidsboende i byn, men också några andra intresserade hade infunnit Läs mer…

Tidningar skriver om Iskmosunden

Tisdagen den 26 augusti har tidningen Pohjalainen toppat sin första sida med Iskmosundens förundersöknings- och planeringsprojekt: ”Edessä jättimäinen urakka”. Också på sida 4 ges ett stort utrymme åt slutrapporten, som offentliggjordes på måndagen inför slutseminariet på onsdag. Johanna Jurkka skrev texten. Samma dag införde Vasabladet en webbnyhet, skriven av Vivian Johansson: http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/36621  

Slutseminarium 27.8

Onsdagen den 27 augusti kl 18.00 inbjuds alla intresserade till slutseminarium för Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden. Seminariet hålls i Alskathemmet. Slutrapporten, som har utarbetats av projektchef Olli-Matti Kärnä och har översatts från finska av Hans Hästbacka, kommer att finnas gratis tillgänglig både på finska och svenska. Den kommer också att publiceras på vår webbplats inför en pressrelease Läs mer…

Ändring av projektplanen godkänd

Södra Österbottens NTM-central har godkänt ansökan om ändring av projektplanen, enligt vilken projektet avslutas 30.9.2014 (ursprungligen 30.6) och har en utökad budget med slutsumman 33 000 €. Detta blev möjligt tack vare ett tilläggsbidrag på 800 € från Korsholms kommun. Också talkoinsatserna har utökats.

Styrgruppen hade möte 25.4

Stygruppen för UPI: undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden hade sitt tredje möte på Alskathemmet 25.4.2014. Projektchef Olli-Matti Kärnä hade utarbetat en diger rapport, som också kommer att ingå som en del av slutrapporten med bearbetningar och tillägg. Styrgruppen konstaterade att arbetet har fortskridit bra. Ett provfiske som skedde med kassar dagarna innan mötet misslyckades. Kassarna Läs mer…

Styrgruppens protokoll 2 och bilagor

Den 31 oktober höll styrgruppen sitt andra möte, och tog bland annat del av projektchefens preliminära rapporter från undersökningarna 2013 och arbetsplan för 2014. En rapport förelåg i slutlig form: Curt Nymans undersökning av bottenfaunan. Den preliminära rapporten föreligger nu efter några justeringar på finska. Arbetsplanen har något justerats på styrgruppens anmodan. Både protokollet de Läs mer…