Ny projektansökan har inlämnats

Styrelsen har beslutat utnyttja en möjlighet att söka om pengar för ett förundersökningsprojekt för en vandringsled, Iskmoleden. Ansökan har gjorts upp i snabb ordning och inlämnades till Leader-kontoret i Vasa den 31 oktober. Projektet räknas som ett allmännyttigt utvecklingsprojekt och syftar till att senare söka pengar för att förverkliga vandringsleden. Den ansökta summan är 13 Läs mer…