Ny projektansökan har inlämnats

Styrelsen har beslutat utnyttja en möjlighet att söka om pengar för ett förundersökningsprojekt för en vandringsled, Iskmoleden. Ansökan har gjorts upp i snabb ordning och inlämnades till Leader-kontoret i Vasa den 31 oktober. Projektet räknas som ett allmännyttigt utvecklingsprojekt och syftar till att senare söka pengar för att förverkliga vandringsleden.

Den ansökta summan är 13 000 €. Av detta erlägger finansiären 70 % eller 9 100 €. Resten fördelas på en självfinansiering i pengar (budgeterad till 2 800 €) och talkoinsatser på 1 100 €. Projekttiden löper 1.1–30.11.2014. Det bör klarna inom december om vi beviljas projektpengar.

Tanken är att vandringsleder ska göras av olika längd i anslutning till Iskmosunden, från 3 till ca 10 km i detta skede. Stränderna är natursköna och det finns också historiskt intressanta platser i området. Platser för grillning och fågelskådning planeras, liksom spångar och en gångbro. Natur och djurliv ska presenteras på skyltar. Naturföretagare Mattias Kanckos/Essnature anlitas som sakkunnig och för det mesta av arbetet kommer projektplanerare att anställas.