Styrgruppens protokoll 2 och bilagor

Den 31 oktober höll styrgruppen sitt andra möte, och tog bland annat del av projektchefens preliminära rapporter från undersökningarna 2013 och arbetsplan för 2014. En rapport förelåg i slutlig form: Curt Nymans undersökning av bottenfaunan. Den preliminära rapporten föreligger nu efter några justeringar på finska. Arbetsplanen har något justerats på styrgruppens anmodan. Både protokollet de Läs mer…