Arbetena på vandringsleden igång

Det nya projektet Iskmo-Jungsund vandringsled är nu officiellt igång, efter att det godkänts av styrelsen 7.7 och anhängiggjorts av Leader/Aktion Österbotten 10.7.2015. Styrelsen kommer att organisera ett intensivt talkoarbete, som i första hand går ut på att iståndsätta spångar och broar samt märka och röja leden. Under hösten ska skyltar anskaffas och sättas ut, och Läs mer…

Styrelsen granskar terrängen för vandringsled

Styrelsen har tagit itu med den första stora talkoinsatsen för planeringen av vandringsled. Den 9 mars gjordes en vandring kring Skatasund och Strömssund. På grund av den senaste tidens värmebölja och regn var isen uppsmält alldeles vid stränderna men i övrigt var det minst 20 cm tjock och stabil is. Men hal! Den övre bilden Läs mer…