Bron tar form

Bron över ”Stråkmun”, mellan vandringsleden och den kommande rastplatsen på Kråknässkatan, har börjat ta form. Lördagen den 17 mars byggdes brodelarna upp mellan de båda pontonbryggorna och nu har bron också försetts med räcken. (Foto: Jukka) Se ett bildgalleri från transporten av delarna och talkoarbete. Närmast behövs talkoinsatser för att förankra bryggorna med rör, gräva Läs mer…

Skidspårstalko 28.6

Tre traktorer, en fyrhjuling och tre karlar dessutom deltog i onsdagens talko att köra ut och jämna ut flis på skidspåret. Vi fick klart spåret ner till den branta svängen nedanför  Näsbacken där vi nu har doserat kurvan för ökad säkerhet, och på andra sidan ner till Nästräsket. Det var också meningen att vi skulle Läs mer…

Livlig talkodag på skidspåret

Ett femtontal personer deltog lördagen den 4 februari i en talkodag för att jämna ut flis på skidspåret. Fem traktorer, frontlastare och fyrhjuling med schaktblad och kärror var med. Vårt nyaste projekt inom Aktion Österbottens Friskinwest blev anhängiggjort i slutet av oktober och vi har nu fått veta att arbetsgruppen inom AÖ har godkänt det. Vi Läs mer…

Intensiv talkodag – bildserie

Vår hittills intensivaste talkodag, den 12 mars, förtjänar flera bilder än vanligt. Vi var sammanlagt ett tiotal personer i farten, och transporterna kunde skötas med tre snöskotrar och en traktor. Den blivande rastplatsen vid Björnhällorna putsades upp och vi fick en föraning om en skön rastplats för kommande vandringar: en hög udde med ståtliga furor, omgiven av en Läs mer…

Talko 12.3 – Talkoot

Nu behövs talkofolk – män och kvinnor – för att transportera bord och bänkar för rastplatser, betongringar och material samt röja upp och bränna ris vid Björnhällorna. Vi ska också stycka och köra ut bitar av tallstockar för kommande spångar. Vi hoppas alltså att många kommer med på vår TALKODAG lördag 12.3 från kl 9. Många Läs mer…

Arbetena på vandringsleden igång

Det nya projektet Iskmo-Jungsund vandringsled är nu officiellt igång, efter att det godkänts av styrelsen 7.7 och anhängiggjorts av Leader/Aktion Österbotten 10.7.2015. Styrelsen kommer att organisera ett intensivt talkoarbete, som i första hand går ut på att iståndsätta spångar och broar samt märka och röja leden. Under hösten ska skyltar anskaffas och sättas ut, och Läs mer…

Bilder från materialtalko

Lördagen den 18 april 2015 samlades sex karlar på Iskmovägens vändplats för att bege sig till ”Kedekroken” och vidare med stolpar och plankor till Hallonnäsfladan. Plankorna ska sättas ut över blöt mark som spångar, två och två, och stolparna blir underlag för broar över diken och smala sjövikar. Stolparna är de gamla elljusstolparna som forslades Läs mer…

Talko på Björkholmsback

Lördagen den 28 februari var sju karlar samlade till talkodag på och intill Björkholmsback, där det gamla elljusspåret har varit ur bruk en längre tid. De tog loss kablar och armaturer och släpade sedan stolparna till uppsamlingsplatser. Tanken är att de ska återanvändas som material för vandringsleden, ”Iskmoleden”, som är under arbete.