Årsmöte har hållits

Torsdagen den 26 mars höll Föreningen Iskmosunden sitt årsmöte. 12 medlemmar var närvarande. Från mötet kan noteras: Bokslutet för 2014 fastställdes med ett underskott på 1 745,79 euro. Verksamheten var omfattande, med tre EU-projekt, där två har slutförts och ett är på gång. Den planerade vandringsleden tilldrog sig ett stort intresse. Medlemsavgiften höjdes till 15 euro per Läs mer…