Från årsmötet 27.4 – Vuosikokouksesta

Föreningen Iskmosunden höll årsmöte den 27 april. Peter Back omvaldes till ordförande. Ny medlem är Helena Puro, som ersätter Marlen Back som bett om befrielse. Styrelsemedlemmar är efter konstitueringen: David Smedman, vice ordförande, Bengt Leander, sekreterare, Kjell-Owe Ahlskog, Thomas Autio, Jan-Erik Back, Cecilia Hildén, Jukka Nyman, Helena Puro och Ola Österbacka, kassör och även informationsansvarig Läs mer…

Årsmöte / vuosikokous

Medlemmarna i Föreningen Iskmosunden rf kallas till stadgeenligt årsmöte som hålls i Iskmo daghem, andra våningen, torsdagen den 17 mars 2016 kl. 18.00. Innan det egentliga årsmötet inleds berättar Marlen Back i ett bildföredrag om sin verksamhet som volontär i Tanzania. Årsmötesärendena anges i § 11 i föreningens stadgar. Dessutom behandlas styrelsens förslag till stadgeändring. Läs mer…

Årsmöte har hållits

Torsdagen den 26 mars höll Föreningen Iskmosunden sitt årsmöte. 12 medlemmar var närvarande. Från mötet kan noteras: Bokslutet för 2014 fastställdes med ett underskott på 1 745,79 euro. Verksamheten var omfattande, med tre EU-projekt, där två har slutförts och ett är på gång. Den planerade vandringsleden tilldrog sig ett stort intresse. Medlemsavgiften höjdes till 15 euro per Läs mer…

Medlemsinfo – jäsentiedote 1/2015

En information till medlemmarna och andra intresserade kommer att delas ut i området inom kort. Informationen är en del av informationsverksamheten för ISSP och samtidigt kallelse till årsmöte 26.3 kl 18. Infon finns också här. Tiedote jäsenille ja muille kiinnostuneille jaetaan alueella lähiaikana. Se kertoo ISSP-hankeesta ja on samalla kutsu vuosikokoukseen 26.3 kl0 18. Tiedote Läs mer…

Styrelsens första sammanträde 2013

Den 15 februari höll styrelsen sitt första sammanträde för året. Det hade varit meningen att sammanträdet skulle ha hållits i december, men det flyttades för att om möjligt invänta kommunstyrelsens besked om delfinansiering av ett undersökningsprojekt. Det beskedet dröjer ännu, men väntas inom kort av den nya utvecklingssektionen. Styrelsen noterade att arbetsgruppen för friluftsliv har Läs mer…