Vindskyddet färdigt att montera

Det vindskydd som ska uppföras vid Björnhällfladans rastplats har nu transporterats till platsen. Det hämtades från Norrtimber, Vörå, på onsdagen till Grönvik och kördes sedan ut till Brunnfladan med Davids traktor. På lördagen samlades sex karlar, en traktor och två snöskotrar och utförde den sista transporten till Björnhällorna. Det var nödvändigt att få transporten med vinterföre. Läs mer…