Vindskyddet färdigt att montera

Det vindskydd som ska uppföras vid Björnhällfladans rastplats har nu transporterats till platsen. Det hämtades från Norrtimber, Vörå, på onsdagen till Grönvik och kördes sedan ut till Brunnfladan med Davids traktor. På lördagen samlades sex karlar, en traktor och två snöskotrar och utförde den sista transporten till Björnhällorna.

Det var nödvändigt att få transporten med vinterföre. Så småningom blir det dags att samlas till talkojobb för att göra grunden och timra upp vindskyddet.

Flera bilder finns på Facebookgruppen Iskmosunden. Fotograf: Jan-Erik Back.

traktortransport

Traktortransporten är klar, nu väntar snöskotrarna.

Skotertransport.

Skotertransport.

Materialet framme på Björnhällorna.

Materialet framme på Björnhällorna.