Talko 12.3 – Talkoot

Nu behövs talkofolk – män och kvinnor – för att transportera bord och bänkar för rastplatser, betongringar och material samt röja upp och bränna ris vid Björnhällorna. Vi ska också stycka och köra ut bitar av tallstockar för kommande spångar. Vi hoppas alltså att många kommer med på vår TALKODAG lördag 12.3 från kl 9. Många Läs mer…

Vindskyddet färdigt att montera

Det vindskydd som ska uppföras vid Björnhällfladans rastplats har nu transporterats till platsen. Det hämtades från Norrtimber, Vörå, på onsdagen till Grönvik och kördes sedan ut till Brunnfladan med Davids traktor. På lördagen samlades sex karlar, en traktor och två snöskotrar och utförde den sista transporten till Björnhällorna. Det var nödvändigt att få transporten med vinterföre. Läs mer…