Styrelsens första sammanträde 2013

Den 15 februari höll styrelsen sitt första sammanträde för året. Det hade varit meningen att sammanträdet skulle ha hållits i december, men det flyttades för att om möjligt invänta kommunstyrelsens besked om delfinansiering av ett undersökningsprojekt. Det beskedet dröjer ännu, men väntas inom kort av den nya utvecklingssektionen.

Styrelsen noterade att arbetsgruppen för friluftsliv har varit synnerligen aktiv. Det aktuella arbetet har gällt skidspåret, där ett dussin personer har engagerats för talkojobb. IF Femman har överlåtit ansvaret för skidspåret till Föreningen Iskmosunden och också ställt den gamla snöskotern till förfogande. Tyärr har den gått sönder. Därför har arbetsgruppen anhållit om bidrag för anskaffning av en ny från de tre skifteslagen i trakten.

Styrelsen antog åtta nya medlemmar och antalet registrerade medlemmar är nu 38. Vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna. Årsmötet kommer att hållas den 22 april kl 18, och den som vill vara med och delta i beslutet bör före det ha antagits som medlemmar och  betalat medlemsavgiften.

Senaste styrelseprotokoll, den 26 november, är nu offentligt.