Fågel- och växtinventering

Naturföretagare Mattias Kanckos från firman Essnature gör under sommaren tre inventeringar av fågelliv och växtlighet.

Han konstaterade vid inventeringen 19.6 att fågelfamiljerna är betydligt färre än väntat, enligt hans noteringar vid förra besöket i slutet av maj. Det beror troligen på den hårda beskattning som havsörnarna gör. Han presenterar sina resultat i en rapport på sensommaren.

Ett par bilder finns i vårt bildgalleri.