Styrgruppens första möte

Styrgruppen för ”Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden” (UPI) kom samman till sitt första möte den 9 juli. Mötet hölls i projektkansliet, som finns i skidstugan vid Iskmo daghem. 

Mötet valde Ola Österbacka till ordförande, Peter Back till vice ordförande och Bengt Leander till sekreterare. Hans-Göran Lax fungerar som projektets övervakare och sakkunnig vid styrgruppens möten.

Styrgruppen godkände Föreningen Iskmosundens styrelses beslut att anställa Olli-Matti Kärnä till projektchef. Hans rapport fram till 30.6 och en arbetsplan genomgicks. Ett av mötets viktigaste ärenden var att utse utförare av de olika arbetsmomenten. Protokollet ska justeras 16.7 och läggs därefter ut under menyn UPI. Det ska också läggas ut på Iskmo skifteslags anslagstavla vid daghemmet.

 

Styrgruppens konstituering

Styrgruppens konstituering. Till vänster: Bengt Leander, Peter Back (ryggen mot kameran), Håkan Skata (Korsholms kommun, ersättare), Nicklas Ingman (Norra Jungsunds skifteslag) och Henrik Backlund (Iskmo skifteslag). Till höger Olli-Matti Kärnä, Jan-Erik Back och Hans-Göran Lax (skymd). På bilden saknas fotografen Ola Österbacka.

IMG_0658

Från vänster: Hans-Göran Lax, Jan-Erik Back och Olli-Matti Kärnä.