Undersökning av bottenfauna

Den 10 juli tog Curt Nyman prover från bottensedimentet för att analysera djurlivet på bottnen. Prover togs på ett tjugotal platser i Iskmosundet och Skatasundet, assisterad av projektchefen.

Några bilder finns i bildgalleriet.