Nytt projekt godkänt: planering av vandringsled

Föreningen Iskmosunden har fått ett Leaderstöd av Aktion Österbotten för att under 2014 planera en vandringsled, kallad Iskmoleden. Den totala budgeten är 13 000 euro, av vilken den offentliga finansieringen uppgår till 9 100 euro. Den kommunala andelen är 1 820 euro och EU+statens andel 7 280 euro. Föreningen ska själv lägga in 2 800 euro i pengar och 1 100 euro som talkoarbete.
Planeringen kommer att innefatta utredning av möjliga sträckningar och förhandlingar om arrendeavtal med markägarna, planering av grillplatser, vindskydd, fågeltorn, spångar och broar, samt skyltning för intressanta historiska objekt och naturobjekt. Det mesta av arbetet beräknas kunna ske i form av köptjänster.
Det här är redan det andra projektet som igångsatts av föreningen under 2013. Från tidigare pågår ett projekt för undersökning och planering av restaurering av Iskmosunden, kallat UPI.
Intresserade kan ansöka om medlemskap i föreningen via vår infosida.
3logon