David Smedman leder planering av Iskmoleden

På styrelsens sammanträde 15.1 beslöts om vilka som ska förverkliga förundersökningsprojektet för Iskmoleden.

Styrelsen utsåg David Smedman till projektledare och tillsammans med Peter Back kommer han att utföra det mesta av undersökningsarbetet och ordna med talkoarbete. Dessutom kommer Mattias Kanckos, Essnature, att anlitas som expert i någon mån. Behandlingen av ärendet leddes till följd av jäv av vice ordförande Thomas Autio.

Peter och David

Peter Back presenterar sina idéer för Iskmoleden när styrelsen gör upp ansökan i oktober. Sittande: David Smedman.

David Smedman och Peter Back är båda uppvuxna i Iskmo. De känner terrängen väl och rör sig mycket i naturen. De ska nu som första uppgift göra upp en plan för arbetet.

Talkoarbetskraft kommer att behövas bland annat för utprickning av lämpliga leder och för kontakter med markägare.

Projektet pågår till 30.11.2014 och har en budget på 13 000 €.

3logon