Nytt projekt godkänt: planering av vandringsled

Föreningen Iskmosunden har fått ett Leaderstöd av Aktion Österbotten för att under 2014 planera en vandringsled, kallad Iskmoleden. Den totala budgeten är 13 000 euro, av vilken den offentliga finansieringen uppgår till 9 100 euro. Den kommunala andelen är 1 820 euro och EU+statens andel 7 280 euro. Föreningen ska själv lägga in 2 800 Läs mer…

Projektet har godkänts

NTM-centralen har 30.6.2013 godkänt UPI, Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden med en slutsumma på 27 000 €. Den finansiering som ges från europeiska utvecklingsfonden är maximalt 18 900 €, medan den kommunala andelen är 7 500 €. En egen talkofinansiering på 600 € har tillkommit, vilken gjorde det möjligt att höja slutsumman med 2 000 Läs mer…

Finansieringen godkänd

Den 21 februari togs två beslut som innebär att finansieringen av det förundersökningsprojekt som presenterades i Vasabladet samma dag i praktiken är klar. Korsholms kommunstyrelses utvecklingssektion beslöt godkänna en delfinansiering på 7.500 € under förutsättning att NTM-centralen godkänner projektet. En arbetsgrupp för NTM-centralen och Österbottens Förbund godkände å sin sida att Föreningen kan lämna in Läs mer…