Bilder från materialtalko

Lördagen den 18 april 2015 samlades sex karlar på Iskmovägens vändplats för att bege sig till ”Kedekroken” och vidare med stolpar och plankor till Hallonnäsfladan. Plankorna ska sättas ut över blöt mark som spångar, två och två, och stolparna blir underlag för broar över diken och smala sjövikar. Stolparna är de gamla elljusstolparna som forslades Läs mer…

Talko på Björkholmsback

Lördagen den 28 februari var sju karlar samlade till talkodag på och intill Björkholmsback, där det gamla elljusspåret har varit ur bruk en längre tid. De tog loss kablar och armaturer och släpade sedan stolparna till uppsamlingsplatser. Tanken är att de ska återanvändas som material för vandringsleden, ”Iskmoleden”, som är under arbete.

David Smedman leder planering av Iskmoleden

På styrelsens sammanträde 15.1 beslöts om vilka som ska förverkliga förundersökningsprojektet för Iskmoleden. Styrelsen utsåg David Smedman till projektledare och tillsammans med Peter Back kommer han att utföra det mesta av undersökningsarbetet och ordna med talkoarbete. Dessutom kommer Mattias Kanckos, Essnature, att anlitas som expert i någon mån. Behandlingen av ärendet leddes till följd av jäv av vice ordförande Thomas Läs mer…