Ändring av projektplanen godkänd

Södra Österbottens NTM-central har godkänt ansökan om ändring av projektplanen, enligt vilken projektet avslutas 30.9.2014 (ursprungligen 30.6) och har en utökad budget med slutsumman 33 000 €. Detta blev möjligt tack vare ett tilläggsbidrag på 800 € från Korsholms kommun. Också talkoinsatserna har utökats.