Hallonnäsrundan är gångbar

Sedan markerna torkat upp efter sommarens rikliga regn är det helt möjligt att ta sig runt delar av vandringsleden. En kort runda är ”Hallonnäsrundan” med start från ”Kedekroken” på Tistronskärsvägen, en kilometer från Iskmovägens vändplats. Det finns ingen skyltning än och blåmärkningen på träden ska inom kort kompletteras, men studera kartan och du kommer att hitta leden.

Även i andra riktningen, från Kedekroken söderut mot Skatasund, Strömssund och Vekasund, är leden rätt så klar. Längs Vekasund finns ett fint avsnitt med en lång spång. Däremot är det ännu vissa oklarheter med starten från sportplanen. Vi hoppas det ska bli uppmärkning och vi efterlyser talkofolk för röjningsarbete, både gräs och sly. Använd gärna föreningens nyinköpta trimmer. Kontakta Peter eller Ola för instruktioner.

Vi håller också på med att fixa bro och spångar vid Björnhällfladan, längst i norr. Vindskydd och grillplats ska göras nästa år. Vi måste invänta vintern för att kunna göra bro och spångar ut till den ö där de ska placeras. Det behövs också en del röjning. Men det ska snart finnas märkning av leden också över kalhygget så det går att ta hela rundan.

Den idylliska tjärnen Björnhällfladan blir säkert ett populärt mål för naturälskande vandrare.

Den idylliska tjärnen Björnhällfladan blir säkert ett populärt mål för naturälskande vandrare.

Peter och David har tagit sig över våtmarken till den ö som blir en idyllisk plats för vindskydd och grillning.

Peter och David har tagit sig över våtmarken till den ö som blir en idyllisk plats för vindskydd och grillning.