Startdelen klar att gå in

Under talkokvällen 25.8 genomsöktes den första delen av vandringsleden för att hitta en stig på det anvisade skiftet. En lämplig och relativt lättvandrad rutt hittades och märktes upp, och nu önskar vi att så många som möjligt vandrar leden från sportplanen mot det första planerade raststället vid Vekasund så att leden snart blir innött. Leden börjar i kurvan vid sportstugan. Där ska så småningom komma en infotavla. Märkningen fram till skidspåret är tydlig med blå färg på trädstammar.

Under nuvarande förhållanden är det möjligt att gå med löp/gångskor men på skidspåret är det ställvis något blött så man kan söka sig till kanterna. Åtgärder för att göra spångar eller fylla med lämpligt material ska undersökas.

Leden ska också förbättras med grästrimmer och röjsåg. Den som önskar delta i talkoarbete för detta kan på egen hand låna de nyanskaffade trimmern/röjsågen som förvaras i skidstugans bastuavdelning. Gör en notering i ”loggboken” för varje användning.

trimmer

David prövar den nya trimmern och öppnar en infart till vandringsleden.

skidspar_hinder

En björk som fallit över elkabeln vid skidspåret röjdes undan av Peter L. Betraktare är David, Rune och Jukka.

vekasund

Den första etappen når fram till Vekasund. Här i närheten planeras en rastplats.

vekasundbro

På flera ställen längs leden har broar byggts över diken och andra vattendrag. Den här bron finns vid ankomsten till Vekasund och sedan fortsätter spången längs stranden.