Vakbegränsare har skaffats

När de tre pumparna lades ut på sina platser i mars kunde vi notera att varje pump rev upp en onödigt stor vak runtom. För att åtgärda det här har begränsningar konstruerats. En har anskaffats från leverantören, Waterix i Pargas, men pengarna räckte inte till att skaffa sådana till alla tre. Så nu har de projektansvariga låtit den lokala VVS-företagaren Björnström fixa till motsvarande anläggningar med två tjocka platsrör som fästs på varandra. De ska begränsa vakarna till ca åtta meters diameter.

En  av de tre ringmodulerna ska monteras intill pumpen i Skatasundet så att den är klar inför stygruppens sista möte 27.8. Då kan konstatera att projektet har slutförts enligt planen. Det gäller att hitta sätt att försäkra sig om att inte vatten tar sig in i ringarna och förse dem med märkning. Dessutom ska varningsskyltar sättas upp på tillräckligt avstånd från vakarna när isen lägger sig.

Bengt Leander hämtade vakbegränsaren från Pargas. Den väntar på montering.

Bengt Leander hämtade vakbegränsaren från Pargas. Den väntar på montering.

En av de Iskmotillverkade vakbegränsarna har monterats av Thomas Autio. Diametern är ca 8 meter.

En av de Iskmotillverkade vakbegränsarna har monterats av Thomas Autio. Diametern är ca 8 meter.

Peter, Thomas och Bengt diskuterar tekniska problem kring vakbegränsarna.

Peter, Thomas och Bengt diskuterar tekniska problem kring vakbegränsarna.