ISSP avslutas

Iskmosundens syresättningsprojekt avslutas den 31 augusti. Den 27 augusti hade styrgruppen sitt tredje och sista möte och uttryckte stor tillfredsställelse med hur projektet hade förverkligats.

Allt som hade planerats har förverkligats, dock så att en del uppföljning måste ske på Föreningen Iskmosundens ansvar. Till detta hör främst finansiering av elförsörjningen till de tre pumparna som anskaffats, regelbunden mätning av syrehalten och en del arbete med att anpassa de anskaffade ”vakbegränsarna”. I fråga om finansieringen, som beräknas kräva drygt 1.000 euro årligen, kommer skifteslagen och kommunen att uppvaktas om stöd.

En skriftlig slutrapport presenterades i preliminär form och kommer att läggas ut när den finjusterats. Budgeten på 33.000 euro nås i det närmaste (med några tiotal cents marginal) och därmed hoppas föreningen att få ut det allra mesta av stödet på 23.100 från NTM-centralen. Kommunens andel 8.500 har utbetalats redan tidigare.

Som projektchef har Bengt Leander fungerat och som projektansvarig Thomas Autio. Inga löner har erlagts trots en stor arbetsinsats särskilt av projektchefen. Många talkotimmar har också lagts ner för fältarbetet.

Bild från styrgruppens sista möte 27.8.2015. Till vänster projektchef Bengt Leander som föredrar slutrapporten.

Bild från styrgruppens sista möte 27.8.2015. Till vänster projektchef Bengt Leander som föredrar slutrapporten.