Ny dragning av leden vid Skatasundsvägen

Uppdaterad 8.10:

En ny dragning har gjorts av Iskmo-Jungsunds vandringsled, sedan några villaboende kommit med önskemål att inte Skatasundsvägen ska användas vid sommarstugeområdet. Det gäller en sträcka på ca 400 meter på leden mellan Stråkan och Hallonnäs. Rutten har nu fått sin ordinarie blå märkning och är klar för användning. Tillsvidare finns också de provisoriska röda banden, så den nya rutten borde synas bra.

Om du kommer söderifrån viker du in till höger, efter det att du har svängt av i rät vinkel till traktorvägen och gått ca 40 meter. Om du kommer norrifrån går du ca 70 m längs Skatasundsvägen och viker där in till vänster längs en gammal traktorväg.

Också vid Hallonnäsfladan har rutten lite ändrats. Leden går nu alltid via parkeringen, vilket gör det lättare att orientera sig. Där ska en infotavla placeras. Hela kartan ser ut så här i sin nya utformning.

ny_dragning_skatasund