Hösten förbereds: syrepumparna ut

Det drar ihop sig till höst, även om sommaren envist har hängt med rent temperaturmässigt. Därmed förbereder föreningen sig för vintersäsongen. Syrepumparna, som till sommaren togs upp och parkerades på stranden, roddes ut till sina platser på lördag och den ”vakbegränsare” som inköpts färdig fördes också ut och lades runt en av de pumpar som finns på Iskmo sund. De två övriga har anskaffats som ”hembygge” och väntar ännu någon vecka på att monteras och föras ut.

Bengt och Rune monterar ihop vakbegränsaren.

Bengt och Rune monterar ihop vakbegränsaren.

Och här är en av syrepumparna på väg ut på sjön. Bengt ror och Rune "fiskar", dvs. kollar att elkabeln kommer rätt.

Och här är en av syrepumparna på väg ut på sjön Bengt ror och Rune ”fiskar”, dvs. kollar att elkabeln kommer rätt.