Syresättningsprojektet på tilläggstid

Utanför den egentliga projekttiden har talkoarbetet med syrepumparna och deras tillbehör nått målet. Projektet måste avslutas i augusti på grund av att den EU-stödperiod då medlen beviljades har tagit slut, även om allt inte hann bli klart. Kringutrustningen för de tre syrepumparna var föremål för en hel dags talkoarbete på lördagen, den 24 oktober.

Den konstruktioner som vi anskaffat för begränsning av isvakarna har gett både huvudbry och arbete. Thomas Autio har med förarbete av Björnströms VVS lyckats skapa en anläggning med hjälp av två plaströr som läggs i ring ovanpå varandra. De ska begränsa vattenströmningen från syrepumparna så att isen utanför dessa ringar kan frysa till. På rören har satts käppar som i sin tur bär upp orangefärgade plastnät som ska varna förbipasserande att isen inom detta område, och också nära det på utsidan, är svag.

Ännu behövs förankringar för ringarna så att de inte förflyttas för mycket under stormar. Det återstår att se om konstruktionerna håller i vind, is och sol.

Ett är säkert: ingen som vistas i närheten av Iskmo sund och Skatasund kan undgå att det pågår ett projekt. De orangefärgade näten noteras – kanske inte bara positivt – men när isen lägger sig är det lätt för skoterförare och skidåkare att hålla sig på behörigt avstånd. Det verkligt positiva är de följder som väntas uppstå tack vare dessa syrepumpar.

Jukka rullar ut plastnätet medan Bengt sköter årorna.

Jukka rullar ut plastnätet medan Bengt sköter årorna.

Peter fäster nätet med buntband.

Peter fäster nätet med buntband.