Skyltningsarbete i gång

På svenska dagen stöttes järnspetten i jorden för skyltning om vandringsleden. Den första infotavlan sattes upp vid Hallonnäsparkeringen. Ett par korta broar fixades också. På lördag fortsätter talkojobbet från sportplanen.

talkogrupp_hallonnasskylt

Jonathan, Peter och Jukka vid den nyuppsatta infotavlan vid Hallonnäsparkeringen.