Huvudinfotavlan är nu klar

På lördagens talko sattes huvudinformationstavlan upp invid sportstugan i Jungsund plus en del andra infoskyltar. Vi räknar med att kunna lägga upp sponsoraffischer intill tavlan – hugade annonsörer kan anmäla sig!

Jukka har också förverkligat ett annat planerat projekt: vid huvudbron vid Hallonnäsfladan har han fixat till ett fint räcke, som också ska utgöra ett körförbud för eventuella skoteråkare i vinter.

Broräcke vid Hallonnäsfladan.

Broräcke vid Hallonnäsfladan.

Huvudinformationstavlan vid sportplanen.

Huvudinformationstavlan vid sportplanen.