Projektansökan godkänd

Den 2 februari 2016 fick vi äntligen meddelande om att NTM-centralen i Österbotten har godkänt vår projektansökan för Iskmo-Jungsund vandringsled. Budgeten fastställdes enligt ansökan med totalbeloppet 15 600 €, av vilket projektägaren svarar för hälften, det mesta i form av talkoinsatser. 3 276 € fås av EU-medel, 2 964 € av staten och 1 560 € som kommunpenning från Aktion Österbotten/Leader.

Finansieringen av projektet har dock svårigheter eftersom landsbygdsverkets nya datasystem Hyrrä inte fungerar. Inga pengar har utlovats före sommaren vilket gör att en del anskaffningar måste skjutas på. (För problemen med Hyrrä, se reportage i Vbl 3.2.2016).

Projektet anhängiggjordes 10.7.2015 och vandringsleden har i praktiken kunnat användas sedan hösten då de flesta spångar och broar blivit klara. Leden har redan blivit mycket populär. Under hösten sattes också en del skyltning upp, bland annat informationstavlor vid sportplanen i Jungsund och parkeringsplatsen vid Tistronskärsvägen intill Hallonnäsfladan.

Avsikten har varit att under vintern anskaffa ett vindskydd för ändpunkten vid Björnhällfladan och ett par stockbord och bänkar för grillplatser. Transporten är beroende av vinterföre.