Intensiv talkodag – bildserie

Vår hittills intensivaste talkodag, den 12 mars, förtjänar flera bilder än vanligt. Vi var sammanlagt ett tiotal personer i farten, och transporterna kunde skötas med tre snöskotrar och en traktor. Den blivande rastplatsen vid Björnhällorna putsades upp och vi fick en föraning om en skön rastplats för kommande vandringar: en hög udde med ståtliga furor, omgiven av en fridfull skogstjärn.

Eftersom vi har att vänta varmare dagar var det nödvändigt att få ut en betongring för eldplatsen, grundstenar för vindskyddet och materialet för bord och bänkar, så länge skotrarna kan komma igenom skogen på snöunderlag.

Målsättningen att få riset nedbränt gick vi dock bet på. Det producerades mycket färskt ris hela tiden från röjsågar och motorsågar, och vi behöver några soliga vårvinterdagar för att få riset att brinna ordentligt. Men på påsklördagen ska de brännas upp, och ännu finns det ris att fylla på. Då kan det bli påskutflykt för hela familjen. Korv finns kvar från dagens talko att grilla.

Marita jobbar hårt men det är surt med elden.

Marita jobbar hårt men det är surt med elden.

Vår talkoförman Jukka.

Vår talkoförman Jukka.

David och Jan-Erik planerar hur vindskydd och grillplats ska placeras.

David och Jan-Erik planerar hur vindskydd och grillplats ska placeras.

Det intensiva kroppsarbetet underlättas med en kaffekopp eller två.

Det intensiva kroppsarbetet underlättas med en kaffekopp eller två.

Den fina uddens trädbestånd gallras ut. Här är det Thomas som är i farten.

Den fina uddens trädbestånd gallras ut. Här är det Thomas som är i farten.

Också föreningens yngsta medlem, Tim, får vara med tillsammans med pappa David. Bakom dem Kim. Bakom dem kommer den blivande rastplatsen att placeras.

Också föreningens yngsta medlem, Tim, får vara med tillsammans med pappa David. Bakom dem Kim. Den blivande rastplatsen ska placeras uppe på den fina kullen.

Så pass mycket eld blev det i brasan att det räckte till korvgrillning.

Så pass mycket eld blev det i brasan att det räckte till korvgrillning.