Talko 12.3 – Talkoot

Nu behövs talkofolk – män och kvinnor – för att transportera bord och bänkar för rastplatser, betongringar och material samt röja upp och bränna ris vid Björnhällorna. Vi ska också stycka och köra ut bitar av tallstockar för kommande spångar. Vi hoppas alltså att många kommer med på vår TALKODAG lördag 12.3 från kl 9. Många händer behövs, och flera snöskotrar!
Anmäl åt David Smedman (050 4440732) eller Jukka så får du mera instruktioner.
Tule mukaan TALKOILLE lauantaina 12.3 klo 9 alkaen! Tarvitaan väkeä – sekä miehiä että naisia – kunnostamaan Björnhällorna laavua ja grillausta varten, ja tarvitaan myös moottorikelkkoja.
Ilmoita Jukka Nymanille (050 5136547) niin saat lisätietoja.