Från årsmötet 27.4 – Vuosikokouksesta

Föreningen Iskmosunden höll årsmöte den 27 april. Peter Back omvaldes till ordförande. Ny medlem är Helena Puro, som ersätter Marlen Back som bett om befrielse. Styrelsemedlemmar är efter konstitueringen: David Smedman, vice ordförande, Bengt Leander, sekreterare, Kjell-Owe Ahlskog, Thomas Autio, Jan-Erik Back, Cecilia Hildén, Jukka Nyman, Helena Puro och Ola Österbacka, kassör och även informationsansvarig tillsammans med Helena Puro.

Verksamheten diskuterades livligt. Föreningen har varit en flitig projektarrangör och har också nu planer på ett nytt projekt: vandringsledens andra skede. Dess huvudsyfte är att göra en rastplats på Kråknässkatan, som är en naturskön udde i Skatasund. Dit görs en pontonbro men en högre del som gör det möjligt att passera under med snöskotrar och småbåtar. En utvidgning mot Hästängsfladan från Björnhällorna måste vänta tills skifteslagets årsstämma beslutat om tillstånd.

Den 20 maj är det naturens dag med anledning av Finland 100 år, och då ordnas grillning och en fototävling på vandringsleden. Just nu är leden inte så bra i skick och vädret är kallare än vanligt, så en planerad terränglöpning, Trail Run, kommer att senareläggas. Det var tänkt att den skulle löpas redan 16 maj. Ett preliminärt datum är 7 juni.

* * *

Iskmosunden yhdistys piti vuosikokouksen 27.4. Peter Back valittiin uudestaan puheenjohtajaksi. Uusi jäsen Helena Puro korvaa Marlen Backin joka oli pyytänyt vapautusta. Hallituksen jäsenet ovat: David Smedman, varapuheenjohtaja, Bengt Leander, sihteeri, Kjell-Owe Ahlskog, Thomas Autio, Jan-Erik Back, Cecilia Hildén, Jukka Nyman, Helena Puro ja Ola Österbacka, rahastohoitaja ja tiedotusvastaava yhdessä Helena Puron kanssa.

Toiminnasta keskusteltiin vilkkaasti. Yhdistys on järjestänyt ahkerasti projekteja ja myös par’aikaa suunnittelee uutta projektia: vaellusreitin toista vaihetta. Sen päätavoitteena on tehdä levähdyspaikka Kråknässkatanille, joka on luonnonkaunis niemi Skatasundissa. Niemelle rakennetaan ponttoonisilta, jonka yksi korkeampi osa mahdollistaa moottorikelkkojen ja pienveneiden kulun sillan ali. Vaellusreitin laajentamista Björnhällornasta Hästängsfladan suuntaan täytyy odottaa, kunnes jakokunnan yhtiökokous on päättänyt luvasta.

Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen liittyen 20. toukokuuta on luonnonpäivä, jolloin vaellusreitillä järjestetään grillausta ja valokuvauskilpailu. Tällä hetkellä vaellusreitti ei ole kovin hyvässä kunnossa ja sää on tavanomaista kylmempi, joten 16.5. suunniteltu maastojuoksutapahtuma Trail Run siirretään myöhempään ajankohtaan. Uusi alustava päivämäärä on 7.6.