Från årsmötet 27.4 – Vuosikokouksesta

Föreningen Iskmosunden höll årsmöte den 27 april. Peter Back omvaldes till ordförande. Ny medlem är Helena Puro, som ersätter Marlen Back som bett om befrielse. Styrelsemedlemmar är efter konstitueringen: David Smedman, vice ordförande, Bengt Leander, sekreterare, Kjell-Owe Ahlskog, Thomas Autio, Jan-Erik Back, Cecilia Hildén, Jukka Nyman, Helena Puro och Ola Österbacka, kassör och även informationsansvarig Läs mer…

Årsmöte / vuosikokous

Medlemmarna i Föreningen Iskmosunden rf kallas till stadgeenligt årsmöte som hålls i Iskmo daghem, andra våningen, torsdagen den 17 mars 2016 kl. 18.00. Innan det egentliga årsmötet inleds berättar Marlen Back i ett bildföredrag om sin verksamhet som volontär i Tanzania. Årsmötesärendena anges i § 11 i föreningens stadgar. Dessutom behandlas styrelsens förslag till stadgeändring. Läs mer…

Medlemsinfo – jäsentiedote 1/2015

En information till medlemmarna och andra intresserade kommer att delas ut i området inom kort. Informationen är en del av informationsverksamheten för ISSP och samtidigt kallelse till årsmöte 26.3 kl 18. Infon finns också här. Tiedote jäsenille ja muille kiinnostuneille jaetaan alueella lähiaikana. Se kertoo ISSP-hankeesta ja on samalla kutsu vuosikokoukseen 26.3 kl0 18. Tiedote Läs mer…