Från årsmötet 8.4.2018

Föreningen höll sitt årsmöte den 8 april 2018. I styrelsen ersattes Cecilia Hildén, som bett om att inte bli omvald, med Peter Ljung. I övrigt fortsätter samma styrelse: Peter Back som ordförande och sekreterare Bengt Leander som sekreterare. Se hela styrelsen här.

Verksamhetsberättelsen noterar stor aktivitet under 2017 och verksamhetsplanen för 2018 upptar också många aktiviteter. Vandringsledens andra skede upptar just nu det mesta av krafterna, men även sjörensningen är aktuell. Det är tänkt att vi i sommar ska inleda rensning av gäddnate i en del av Iskmo sund och Skatasund. Trail Run, som blev en succé i höstas, ska återkomma den 28 augusti. Skidspåret är till stora delar i gott skick, men ännu återstår en del talkoarbete med utbredning av flis på delar av spåret.

Medlemmarna kommer inom kort att påminnas om betalning av årets medlemsavgifter och vi hoppas att vi också får många nya medlemmar. Den personliga medlemsavgiften är oförändrad 15 € och hela familjer som bor på samma adress kan betala en gemensam familjemedlemsavgift på 30 €. Medlemmarna får ungefär fyra gånger per år medlemsbrev via e-post. Ett infoblad kommer inom kort att delas ut i postlådorna i nejden.