Menföre i Tistronskärsvägen / Kelirikko Tistronskärintiellä

Uppdatering 5.5.2021: Läget har lättnat och parkeringsplatser är öppna igen!

Päivitys 5.5.2021: Tilanne on parantunut ja parkkipaikat ovat jälleen auki!

Våren är här och således också menföre. Tistronskärsvägen är i dåligt skick pga menföre och därför är parkeringsplatser i Hallonnäs (P1 och P2) stängda. Bilar kan parkeras i sportplan (Jungsundvägen 645)0 eller längs Iskmovägen.

Kevät ja sen mukana kelirikko ovat taas täällä. Tistronskärintie on huonossa kunnossa kelirikon takia ja siksi Hallonnäsin parkkipaikat (P1 ja P2) ovat suljettu. Autot voi pysäköidä urheilukentälle (Jungsundintie 645) tai Iskmontien varteen.