Info- och diskussionstillfälle / tiedotus- ja keskustelutilaisuus 26.9.2021

Föreningen ordnar ett info och diskussionstillfälle för allmänheten om restaureringsplaner i Iskmosundens sjöar. Iskmosundens sjöar är grunda, näringsrika och håller på att växa igen. Föreningen har planerat muddringar av ytsediment och slåtter av vattenväxter som restaureringsmetoder. Kom och höra mera samt diskutera om våra planer!

När: 26.9.2021 kl 18-19

Var: Iskmo-Jungsunds ungdomslokal, Jungsundvägen 575

Kom ihåg corona-säkerheten och kom endast om du är helt frisk! Deltagarna skall ha munskydd.

Ifall du önskar delta på distans via Teams kan du anmäla dig till bengt.leander@iskmosunden.fi

Yhdistys järjestää yleisen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden Iskmosundenin järvien kunnostussuunnitelmista. Iskmosundenin järvet ovat matalia ja reheviä joita uhkaa umpeenkasvaminen. Yhdistys on suunnitellut pintasedimentin ruoppauksia ja vesikasvillisuuden niittoa kunnostustoimenpiteinä. Tule kuulemaan lisää ja keskustelemaan suunnitelmistamme!

Milloin: 26.9.2021 klo 18-19

Missä: Iskmo-Jungsundin nuorisoseurantalo, Jungsundintie 575

Muista korona-turvallisuus ja tule paikalle ainoastaan täysin terveenä! Ostallistujilla on oltava maski.

Jos haluat osallistustua tilaisuuteen etänä Teamsin välityksellä, ilmoittaudu bengt.leander@iskmosunden.fi