Kallelse till åtsmöte – Kutsu vuosikokoukseen

Medlemmarna i Föreningen Iskmosunden rf kallas till stadgeenligt årsmöte som hålls tisdagen den 31 maj 2021 kl. 18.00 i Iskmo daghem. Kallelsen gäller alla familjemedlemmar som fyllt 15 år.

Årsmötesärendena anges i § 11 i föreningens stadgar.


Föreningen Iskmosunden-yhdistyksen jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään tiistaina 31 toukokuuta klo 18.00 Iskmon päiväkodilla. Kutsu koskee kaikkia 15 v täyttäneitä perhejäseniä.

Vuosikokousasiat määritellään yhdistyksen säännöissä § 11.