Slåtter av vattenväxtlighet – vesikasvillisuuden niittoa

Vi i föreningen Iskmosunden har redan många år jobbat med restaurering av sjöar och i år kommer vattenväxtlighet att klippas maskinellt i Iskmo sund och Skatasund. Arbetet påbörjas 15.8.2022 och det beräknas ta 4-5 dagar. Fiksuranta Oy sköter själva klippandet och uppsamlingen av det klippta materialet till stranden och talkofolk tar hand om placering av materialet därifrån framåt. Materialet förs endast till sådana ställen vi har fått markägarnas tillstånd.

Klippandet upprepas i augusti-september 2023 och 2024. 

Understöd för slåttern fås från Programmet för effektiverat vattenskydd som NTM-centralen i Södra Österbotten har beviljat och från Korsholms kommun.


Me Iskmosunden yhdistyksessä olemme monen vuoden ajan työskennelleet järvien kunnostamisen parissa ja tänä vuonna vesikasvillisuutta niitetään koneellisesti Iskmo sundissa ja Skatasundissa. Työ aloitetaan 15.8.2022 ja sen arvioidaan vievän 4-5 päivää. Fiksuranta Oy hoitaa itse niiton ja kasvimassan keruun vedestä rannalle ja talkoolaiset huolehtivat massojen sijoittelusta tämän jälkeen. Massoja sijoitetaan ainoastaan sellaisiin paikkoihin, joihin olemme saaneet luvan maanomistajalta.

Niitto uusitaan elo-syyskuussa 2023 ja 2024.

Avustusta niittoon saadaan Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta, jonka on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Mustasaaren kunnalta.

Vattenväxtlighet på sommaren 2021. Bild: NTM-centralen i Södra Österbotten. Vesikasvillisuutta kesällä 2021. Kuva: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.