Projektet har godkänts

NTM-centralen har 30.6.2013 godkänt UPI, Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden med en slutsumma på 27 000 €. Den finansiering som ges från europeiska utvecklingsfonden är maximalt 18 900 €, medan den kommunala andelen är 7 500 €. En egen talkofinansiering på 600 € har tillkommit, vilken gjorde det möjligt att höja slutsumman med 2 000 Läs mer…